Silniční doprava


Zajišťujeme veškeré typy silničních přeprav. Od malého balíčku až po několika tunové náklady.

Od vnitrostátní až po mezinárodní přepravu

Celovozové zásilky

  • Disponujeme všemi druhy  - lkw, mega, jumbo, mulda, walking floor, valník, cisterna

Sběrné kusové zásilky

  • Od balíčku po palety

ADR zásilky

  • Všechny třídy nebezpečných věcí dle dohody ADR

Termo zásilky

  • Zajišťujeme přepravy s monitoringem předepsáné teploty pro převoz zboží